Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

19:01 11.06.2019

Reagovanje Suda Bosne i Hercegovine

Nije tačna vijest koja je objavljena da je Sud BiH odbio izručenje potraživanog Zdravka Mamića. Danas je u Sudu održano ročište u ekstradicionom postupku na kojem je traženo izjašnjenje potraživanog Mamića o tome da li pristaje na pojednostavljeno izručenje ili želi redovnu proceduru, što je njegovo zakonsko pravo i na šta je Sud obavezan pitati svakog potraživanog. Potraživani Zdravko Mamić se opredijelio za redovnu proceduru. 

 

Također, na današnjem ročištu je razmatrana opravdanost određivanja mjere privremenog pritvora. Sud je našao opravdanim odrediti adekvatne mjere zabrane, o čemu je donijeto rješenje. Ističemo da Sud nije odlučivao o izručenju, niti Sud uopće odlučuje o izručenju. Naglašavamo da je zakonska nadležnost Suda da provjeri ispunjenost uslova za izručenje u svakom konkretnom slučaju, o čemu danas također nije odlučivano, te će biti predmetom odluke Suda tek kad Sud dobije ekstradicionu dokumentaciju iz Republike Hrvatske. Konačnu odluku o izručenju će donijeti državni ministar pravde, na osnovu ZMPP u krivičnim stvarima. 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved