Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:11 26.05.2021

PRITISCI NA SUDIJE MOGU DOLAZITI I OD MEDIJA

Povodom sve učestalijih medijskih izvještavanja o Sudu Bosne i Hercegovine, u kojima se iznose neosnovani, netačni i tendenciozni navodi, a radi ispravljanja krive slike u javnosti, sudije Suda upućuju javnosti i medijima javno saopćenje

 

PRITISCI NA SUDIJE MOGU DOLAZITI I OD MEDIJA

 

 

 

Sud Bosne i Hercegovine od osnivanja ne prestaje biti u fokusu medija, udruženja, političara i opće javnosti, kako zbog svojih nadležnosti i predmeta koji se vode, tako i zbog visoke društvene odgovornosti ove državne institucije. Nažalost, naspram objektivnog izvještavanja, svjedočimo i svakodnevnom medijskom izvještavanju koje obiluje neosnovanim tvrdnjama, netačnim navodima i tendencioznim konstrukcijama.

 

U demokratiji sve institucije vlasti, a pravosuđe na prvom mjestu, trebaju biti otvorene u svom radu prema javnosti, te biti podložne javnoj, osnovanoj i argumentovanoj kritici. Nasuprot tome, kod jednog dijela medija u Bosni i Hercegovini kontinuirano se objavljuju medijski natpisi koji ne predstavljaju objektivnu kritiku, niti sadrže osnovane pravne stavove, niti prikazuju ispravnu sliku stvarnog stanja. Nažalost, s vremena na vrijeme i pojedini nositelji izvršne i zakonodavne vlasti i političari budu uvučeni u te medijske kampanje pa daju nepromišljene izjave. Utoliko, već se odavno prepoznaju obrisi kontinuirane orkestrirane tendencije, s očito ponovo istom svrhom kao i nebrojeno puta do sada - cilj je Sud Bosne i Hercegovine ponovo izložiti pritisku.

 

Nedolično je i suprotno slobodi govora iznositi navode koji ne služe očuvanju nezavisnosti i autoriteta suda, te predstavlja grubu zloupotrebu medija iznositi neprovjerene i netačne navode kojima se gradi krivo javno mnijenje, nanosi šteta Sudu i pravnoj državi, a sudije nastoji podvrgnuti pritisku koji treba rezultirati donošenjem odluka po diktatu tih tendencioznih medijskih natpisa. Sudije Suda Bosne i Hercegovine neće podleći takvim pritiscima, jer sudije odlučuju u zakonito provedenoj proceduri, na osnovu činjenica i dokaza, u zadokumentovanim postupcima, javno dostupnom i obrazloženom odlukom, podložnoj provjeri u višim instancama, samostalno i nezavisno.

 

Nasuprot tome, medijski natpisi s proizvoljnim i selektivnim pravnim tumačenjem i koji izvrću teze, pa Sud prikazuju podložnim rukovodiocu institucije, samo su blijedi pokušaj zamagljivanja stvarnog stanja - sudska organizacija i funkcionisanje sudova bitno su drugačiji od organizacije i rada tužilaštava. U tužilaštvima vlada načelo monokratije, što znači da je glavni tužilac neposredno, hijerarhijski i funkcionalno nadređen tužiocima, odnosno da neposredno odlučuje svojom saglasnošću o podizanju optužnice i njenom sadržaju.

 

Uloga predsjednika sudova zakonski je potpuno drugačija. Predsjednici sudova nemaju prema odlukama i presudama sudija nikakvu ingerenciju, niti zakonsku niti u praksi, jer su sudije samostalne i nezavisne u svom odlučivanju. Odluke sudova prolaze više stepena provjere, pa se tako i u jednostavnom krivičnom postupku promijeni 13 različitih sudija koji odlučuju o različitim segmentima ili o postupku u cjelini. Nasuprot tome, kod postupanja tužilaštava definitivnu odluku donosi glavni tužilac, potpuno autonomno i s punim ovlastima, a što je potpuno drugačije u odnosu na organizaciju sudova i ulogu predsjednika sudova.

 

Sudije svaku svoju odluku obrazlažu, javno objavljuju, podvrgavaju testu i viših instanci i stručne i opće javnosti, te se s pravom pridružuju osnovanom pisanju medija o potrebi objavljivanja optužnica tužilaštava u Bosni i Hercegovini, jednako kao što je praksa sudova da objavljuju presude.

 

Zbog svega navedenog, sudije Suda Bosne i Hercegovine odbacuju nesuvisle navode o tobožnјim utjecajima na njihovu pojedinačnu sudijsku i kolektivnu sudsku nezavisnost i pozivaju da se medijsko izvještavanje određenih medija vrati u granice argumentovanog, tačnog i istinitog, te prestane sa stvaranjem nepodnošljive i neukusne medijske klime kojoj je očit cilj da se neistinitim pisanjem postigne urušavanje autoriteta i ugleda sudija i Suda Bosne i Hercegovine. Na koncu, sudije Suda Bosne i Hercegovine još jednom potvrđuju svoju punu opredijeljenost za zakonito, savjesno i časno, nezavisno, samostalno, dostojanstveno i dolično vršenje dodijeljenih pravosudnih funkcija, u skladu sa zakonom i kodeksom.

 

Cijeneći ozbiljnost trenutka, uzrokovanog sve učestalijim i frekventnijim natpisima ovakve vrste od strane određenih i uvijek istih medija, ovo saopćenje ćemo uputiti i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te misijama stranih organizacija i zemalja zaduženih za vladavinu prava i provedbu mira, uz ponovni poziv da ostvare uvid i izvrše monitoring i ekspertizu u sve sudske postupke, u skladu sa zakonom.

 

Sud Bosne i Hercegovine - javno saopcenje 

 

                                                                         **********

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

               Minka Kreho                                 Jadranka Brenjo                               Hilmo Vučinić

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

              Mirsad Strika                                     Maida Bikić                                   Stanko Blagić

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

           Vesna Trifunović                               Ljiljana Lalović                                 Nenad Šeleda

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

           Darko Samardžić                                   Davor Žilić                                     Redžib Begić

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

             Tihomir Lukes                                   Željka Krmek                                  Mirko Božović

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

            Tatjana Kosović                                  Efraim Čosić                                Dragomir Vukoje

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

              Davorin Jukić                               Branimir Orašanin                            Ranko Debevec

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

              Mediha Pašić                                      Nada Papo                                   Mirza Jusufović

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

             Željka Marenić                                 Dragica Miletić                          Enida Hadžiomerović

                         

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

             Mira Smajlović                               Amir Kapetanović                              Goran Radević

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

             Hasija Mašović                               Vesna Jesenković                              Branko Morait

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

           Šaban Maksumić                              Staniša Gluhajić                                 Sreto Crnjak

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

              Dalida Burzić                               Senadin Begtašević                       Dinka Bešlagić-Čovrk

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

            Biljana Ćuković                                 Amela Huskić                            Zvjezdana Antonović

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

                 Izo Tankić                               Lejla Konjić-Dragović                            Branko Perić

 

 

                S U D I J A                                       S U D I J A                                      S U D I J A

 

      Jasmina Ćosić-Dedović                             Zoran Božić                                  Mirsada Džindo

 

                                                                                                                                            

                S U D I J A                                       S U D I J A                                                             

 

       Džemila Begović                                Braco Stupar                                  


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved