Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:19 05.04.2019

Pripravnici Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 6 pripravnika Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC) u Sarajevu posjetila je danas Sud Bosne i Hercegeovine.

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine pripravnici su imali priliku razgovarati sa Irhadom Bilićem, pravnim savjetnikom predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i rukovodiocem Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom, Srđanom Markovićem, pravnim savjetnikom u Pravnom odjeljenju i Jelenom Krezić, stručnom saradnicom u Odjeljenju za podršku svjedocima Suda Bosne i Hercegovine.   Pripravnici su bili veoma zainteresirani da saznaju više o radu Suda Bosne i Hercegovine, a posebno su postavljali pitanja u vezi sa radom Odjela I za ratne zločine. 

 

Na kraju posjete gostima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved