Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:45 04.03.2016

Pripravnici Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud Bosne i Hercegovine

Grupa od 7 pripravnika Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI) u Sarajevu posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine pripravnici su imali priliku razgovarati sa predstavnicima Pravnog odjeljenja i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom.   Pripravnici su bili veoma zainteresirani da saznaju više o radu Suda Bosne i Hercegovine, a posebno su postavljali pitanja u vezi sa radom Odjela I za ratne zločine. 

Gosti su, takođe, imali priliku pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine.

Na kraju posjete gostima je podijeljen promotivni materijal Suda Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

U prilogu su fotografije  današnje posjete.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved