Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:27 17.10.2014

Predstavnik Suda BiH učestvovao na konferenciji o u Kladnju

Dana 17. oktobra 2014.godine, predstavnik Suda BiH učestvovao je na konferenciji u Kladnju, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.

 

Konferencija predstavlja nastavak projekta  „Mreža podrške Suda BiH“ koji ima za cilj da pomogne jačanje povjerenja u pravosudne institucije, upozna građane sa načinom njihovog funkcionisanja i doprinese efikasnosti i transparentnosti rada pravosuđa.

 

Građani Kladnja i okoline bili su u prilici da se upoznaju sa nadležnostima, organizacijom i načinom rada Suda BiH, ostvarenim rezultatima u procesuiranju predmeta ratnih zločina, te da se upoznaju sa tokom krivičnog postupka.

 

Sud BiH podržava rad svih organizacija koje za cilj imaju jačanje svijesti društva o značaju procesuiranja predmeta ratnih zločina i izgradnja povjerenja društva u rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

 

U prilogu par fotografija sa današnje posjete.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved