Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:30 07.11.2019

Predstavnici Suda BiH učestvovali na dvodnevnom stručnom savjetovanju o izvještavanju prema Istanbulskoj konvenciji

U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, na Jahorini je 6. i 7. novembra održano savjetovanje o prikupljanju informacija u procesu pripreme prvog nacionalnog izvještaja o primjeni Istanbulske konvencije.

 

Irhad Bilić – pravni savjetnik u Kabinetu predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i rukovodilac Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom, Danijela Novak – rukovoditeljka Odjeljenja sudske uprave Suda Bosne i Hercegovina i Elvir Kadrić – rukovodilac pisarne Odjela III Suda Bosne i Hercegovine učestvovali su na navedenom savjetovanju i dali svoj doprinos u radu radnih grupa i donošenju zaključaka.

 

Sud Bosne i Hercegovine, kao odgovorna institucija, podržava unapređenje efikasnosti i transparentnosti u oblasti prevencije nasilja te izražava svoju posvećenost ostvarenju napretka u domenu ravnopravnosti spolova u BiH kao jednom od elemenata značajnih za održiv razvoj i sigurnost demokratskog društva. Sud Bosne i Hercegovine ulaže napore i pridaje značaj međuinstitucionalnoj saradnji i davanju doprinosa u ispunjavanju međunarodnih obaveza države Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved