Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:32 27.05.2021

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Osman Mehmedagić i dr.

Vijeće Apelacionog odjeljenja, nakon održane sjednice, donijelo je drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je prvostepena presuda od 19.2.2021 godine potvrđena.

 

Prvostepenom presudom optuženi Osman Mehmedagić i Muhamed Pekić su oslobođeni od optužbe da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 53. KZ BiH, na način kako je to opisano u optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved