Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:26 09.01.2020

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Jadranko Šaran i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 5.11.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Jadranko Šaran i dr. (S 1 1 K 013006 19 Krž 4) kojom je, kao neosnovana, odbijena žalba Tužilaštva BiH te je potvrđena presuda Suda BiH od 10.5.2019. godine.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 5.11.2019. godine, optuženi Jadranko Šaran oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačaka c), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, u vezi sa članovima 29.i 180. stav 1. i 2. KZ BiH i krivično djelo neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika iz člana 182. KZ BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH; optuženi Samir Šabić na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, a za dio tačke 3. optužnice na osnovu člana 284. tačka a) ZKP BiH oslobođen je od optužbe da je radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačaka c), e) i f) KZ BiH, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH; optuženi Zijad Kadić na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH oslobođen je od optužbe da je radnjama opisanim u izreci pobijane presude, počinio krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) KZ BiH, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) KZ BiH, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved