Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:27 06.02.2020

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Izet Redžović i dr.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 11.11.2019. godine donijelo drugostepenu presudu u predmetu Izet Redžović i dr. kojom su, kao neosnovane, odbijene žalba Tužilaštva BiH i žalbe branilaca optuženih, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 12.07.2019. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 12.7.2019. godine optuženi Izet Redžović i Bojan Raonić oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) u vezi s krivičnim djelima krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. i ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona.

 

Sud je optuženog Izeta Redžovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 8 (osam) mjeseci, a optuženog Bojana Raonića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Optuženi Bojan Melezović, Salih Bota, Admir Malić, Nedžad Bajrović, Mithad Vejo i Bojan Raonić oslobođeni su od optužbe da su radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ F BiH u vezi s krivičnim djelima krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. i ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, dok je prema optuženom Bojanu Raoniću optužba odbijena u odnosu na radnje opisane u odbijajućem dijelu presude.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved