Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:23 23.04.2021

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Božo Vučenović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 1.4.2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Božo Vučenović kojom je žalba Tužilaštva BiH odbijena kao neosnovana, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 4.12.2019. godine.

 

Prvostepenom presudom od 4.12.2019. godine optuženi Božo Vučenović oslobođen je optužbe da je, radnjama iz tačke 1. izreke presude, počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a radnjama iz tačke 2. izreke presude krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavovima 1. i 2. KZ BiH.

 

Optuženi Rade Ljubičić, Safet Turanović, Rasim Turanović, Zoran Dmitrović, Zoran Kalajdžić, Nedeljko Vučenović i Miroslav Vučenović oslobođeni su optužbe da su, radnjama iz tačke 1. izreke presude, počinili krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BiH, dok je optuženi Milan Vučenović oslobođen optužbe da je, radnjama iz tačke 2. izreke presude, počinio krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved