Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:20 12.02.2018

Potvrđena optužnica u predmetu Zlatko Marijanović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 11. decembra 2017. godine optužnicu koja tereti optužene da su počinili: optuženog Zlatka Marijanovića -organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženog Stanka Čolaka - organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. te krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 53 KZ BiH, optužene Miru Kvesića, Gorana Marijanovića, Ljubicu Čolak, Igora Šaravanju, Denisa Ćutuka, Zdenka Tomića i Marinka Čolaka - organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženog Antu Kvesića - krivičnim djelom nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH u vezi sa članom 31. i 54 KZ BiH.

 

 

U optužnici se navodi da su optuženi Zlatko Marijanović i Stanko Čolak organizirali i rukovodili grupom za organizirani kriminal, optuženi Miro Kvesić, Goran Marijanović, Ljubica Čolak, Igor Šaravanja, Denis Ćutuk, Zdenko Tomić, Marinko Čolak postali pripadnici grupe za organizirani kriminal koja je zajedničkim djelovanjem nezakonito proizvodila i stavljala u promet proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, te da je optuženi Stanko Čolak još i raspolagao novcem za koji je znao da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela, a optuženi Ante Kvesić uklanjanjem prepreka za učinjenje krivičnog djela, drugome s umišljajem pomogao u učinjenju krivičnog djela nedozvoljeni promet akciznih proizvoda iz člana 210a. KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved