Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:32 05.08.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Zijad Mutap i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 19.7.2021. godine optužnicu u predmetu Zijad Mutap i drugi koja optužene tereti da su počinili sljedeća krivična djela:

 

  • optuženi Zijad Mutap krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2., krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZ FBiH;

 

  • optužena Alisa Ramić, ranije Mutap, krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH, krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZ FBiH, krivičnim djelom davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH;

 

  • optuženi Hasan Dupovac krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2. i krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH;

 

  • optuženi Josip Barićkrivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2. i krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH:

 

  • optuženi Muamer Ožegović krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Zijad Mutap organizirao grupu za organizirani kriminal s ciljem prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život dana 8.2.2016. godine, usljed kojih povreda je preminuo, a kojoj grupi su kao članovi pristupili optuženi Hasan Dupovac, Alisa Ramić, ranije Mutap, Josip Barić i Muamer Ožegović, pa su prikrivanjem dokaza i počinitelja, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica koje su im poznate, poduzimali radnje s ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.  


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved