Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:58 17.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Vesna Čolović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 28.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Vesna Čolović i dr. (S1 2 K 026927 19 Ko) koja optuženu Vesnu Čolović tereti da je počinila krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. u vezi sa članom 29. KZ BiH, a optuženo pravno lice „Aqua Life” d.o.o. Sokolac krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. i u vezi sa članom 124. KZ BiH. Optužnica je odbijena u odnosu na lice Brane Čolović.

 

U optužnici se navodi da je Vesna Čolović u svojstvu direktora – odgovorne osobe u pravnoj osobi bez ograničenja ovlaštenja „Aqua Life“ d.o.o. Sokolac, a Brane Čolović kao zastupnik pravnog lica po punomoći direktora, izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000,00 KM.

 

Pravno lice „Aqua Life“ d.o.o. Sokolac je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 37.399,00 KM koju su u ime, za račun i u korist iste ostvarili Vesna Čolović i Brane Čolović, navedeno je u optužnici.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved