Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:44 13.01.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Slobodan Taranjac i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 10. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Taranjac Slobodana, Glušac Miodraga, Babić Ranka, Došenović Ranka, Praštalo Marinka, Zekanović Radeta, Panić Zdravka, Vukić Trivu i Vukić Milana tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Optužnica tereti optužene da su u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine ili približno tog datuma, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opštine Prijedor, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, optuženi Slobodan Taranjac, u svojstvu predsjednika Kriznog štaba Ljubija i čelnika civilne vlasti, Miodrag Glušac, u svojstvu zamjenika komandanta 6. Ljubijskog bataljona 43. Brigade Vojske Republike Srpske, Ranko Došenović, u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost VI Ljubijskog bataljona 43. Brigade Vojske Republike Srpske, a ostali kao pripadnici čete Miska glava, odnosno vojne i civilne policije, svjesno i značajno doprinijeli udruženom zločinačkom poduhvatu sa namjerom izvršenja zajedničkog cilja progona osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa teritorije opštine Prijedor.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved