Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:32 14.01.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Senad Samardžić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 4.1.2021. godine, optužnicu u predmetu Senad Samardžić koja optuženog Senada Samardžića tereti da je počinio krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Senad Samardžić u periodu od 29.5.2020. do 13.9.2020. godine u svojstvu višeg inspektora Granične policije Bosne i Hercegovine, koristeći se društvenim utjecajem i položajem na osnovu prijateljske veze, zahtijevao i 19.9.2020. godine primio novac u iznosu od 500,00 KM za posredovanje u vraćanju privremeno oduzetog vozila, čime je pribavio korist u navedenom iznosu, navedeno je u optužnici Tužilaštva BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved