Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:25 20.03.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Senad Kasupović

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 16.3.2020. godine, optužnicu koja optuženog Senada Kasupovića tereti da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

Optužnica navodi da je dana 12.7.2013. godine optuženi Senad Kasupović napustio teritoriju Bosne i Hercegovine, te dolaskom u Siriju postao pripadnik terorističke organizacije ISIL, koja je svakodnevnim oružanim akcijama, i to napadima na stanovništvo, ubijanjima, protupravnim zatvaranjima, uzimanjem talaca i drugim radnjama namjeravala da prisili legitimne vlasti Sirije na izmjenu ustavnog poretka i političkog režima, a u čijim je redovima ostao sve do decembra 2019. godine, te da je, zajedno sa drugim licima iz Bosne i Hercegovine, koji su boravili u Siriji sa istom namjerom, učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a u Siriji u gradovima Mimbidž, Kobani, Rakka i Al-Bab u jedinici „Bejt Komandos“ (kasnije preimenovana u „El-Aksa“) protiv legitimnih vojnih snaga države Sirije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved