Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:21 10.01.2022

Potvrđena optužnica u predmetu Ranko Draškić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je 27.12.2021. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH od 16.12.2021. godine, kojom se Ranku Draškiću i Savi Manojloviću na teret stavlja izvršenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa istim članom stav 1. tačke a), d) i e), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Ranko Draškić i Savo Manojlović u periodu od druge polovine maja do kraja juna 1992. godine, kao pripadnici interventnog voda Teritorijalne odbrane Srpske opštine Ilijaš, kasnije 1. Ilijaške lakojurišne brigade Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, u cilju nanošenja velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta civilnih lica, vršili progon na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, ubistvima i teškim oduzimanjem fizičke slobode nesrpskog stanovništva u opštini Ilijaš.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved