Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:52 08.10.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Radovan Veljović

Sud Bosne i Hercegovine je 29.9.2021. godine potvrdio optužnicu u predmetu Radovan Veljović koja optuženog Radovana Veljovića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Radovan Veljović u periodu od početka aprila 1992. godine pa do kraja jula 1992. godine, u kojem periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjeren protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio napada, kao pripadnik vojske tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, počinio silovanje nad jednom civilnom osobom ženskog spola, upotrebom sile i prijetnje.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved