Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:42 16.02.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Đorđe Simić

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 25. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Đorđa Simića  tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Optužnica tereti optuženog Đorđa Simića da je, u periodu od maja 1992. do jeseni 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada protiv civilnog nesrpskog stanovništva na području opštine Doboj, kao pripadnik oružanih snaga Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, znajući za takav napad, te da njegova radnja čini dio tog napada, vršio progon civilnog nesrpskog stanovništva na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, svjesno i voljno učestvujući u zajedničkom planu i doprinoseći ostvarenju zajedničkog cilja na način što je učestvovao u prisilnom nestanku jedne osobe.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved