Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:40 25.09.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Omer Tokalić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 9.9.2020. godine, optužnicu u predmetu Omer Tokalić koja optuženog Omera Tokalića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

U optužnici se navodi da je optuženi Omer Tokalić u periodu od 2012. do 2016. godine, kao osnivač i ovlašteno lice za zastupanje pravnog lica „K&B Export-Import Busovača“, nepružanjem podataka koji su od bitnog uticaja za utvrđivanje porezne obaveze, odnosno pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu preko 200.000,00 KM. U optužnici se navodi da u naznačenom periodu optuženi Omer Tokalić nije obračunao porez na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 525.215,00 KM te je za navedeni iznos oštećen budžet Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved