Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:46 21.09.2007

Potvrđena optužnica u predmetu Nisvet Gasal i drugi

Sud BiH je 19. septembra 2007. godine potvrdio optužnicu koja tereti Nisveta Gasala i Musajba Kukavicu za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Optužnica navodi da su u periodu od augusta 1993. godine do 19. marta 1994. godine, Nisvet Gasal, u svojstvu upravnika logora stadion „NK Iskra“ u Bugojnu i Musajb Kukavica, u svojstvu komandira obezbjeđenja logora (koji je neposredno bio nadređen svim stražarima), postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava. 

Prema navodima optužnice, optuženi su bili odgovorni za funkcioniranje logora u kojem je u nehumanim uslovima bilo zatvoreno preko 300 muškaraca hrvatske nacionalnosti.  Optužnica, između ostalog, navodi da su zatvorenici odvođeni na prve linije fronta Armije BiH prema Vojsci Republike Sprske i HVO-u, gdje su, između ostalog, korišteni kao živi štit.  Prema navodima optužnice, veliki broj zatvorenika u logoru je bio mučen od strane stražara i drugih pripadnika Armije BiH. 

Optužnica, između ostalog, navodi da su zatvorenici izvođeni iz logora od strane stražara a i samih optuženih, te odvođeni u prostorije BH banke u Bugojnu gdje su mučeni.  Prema navodima optužnice više od 13 osoba, koje su odvedene iz logora i sa prinudnih radova u Pruscu na saslušavanje i mučenje u prostorije BH banke, nikada se nisu vratile i od tada im se gubi svaki trag.

Sud je, također, 19. septembra 2007. godine donio rješenje o produženju pritvora optuženima, tako da isti može trajati do okončanja glavnog pretresa, ali ne duže od tri godine. 

Otpužnica


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved