Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:41 04.01.2022

Potvrđena optužnica u predmetu Milomir Đuričić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 15.12.2021. godine optužnicu u predmetu Milomir Đuričić i drugi koja optužene Milomira Đuričića i Vukadina Spasojevića tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da su optuženi u vrijeme širokog i sistematičnog napada, usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva s područja općine Višegrad, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, svjesno učestvovali u progonu civilnog muslimanskog i hrvatskog stanovništva općine Višegrad na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi. Dalje se navodi da su optuženi zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, učestvovali u namjernom nanošenju snažnog fizičkog ili duševnog bola ili patnje, prisiljavanju druge osobe na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju, te drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved