Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:07 26.02.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Milena Brkić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 4.2.2021. optužnicu u predmetu Milena Brkić i drugi koja optužene Milenu Brkić i Gavru Brkića pod tačkom 1. optužnice tereti da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s članovima 29. i 54. Optuženo pravno lice opšta zadruga „Dobro polje” sa p.o. Pelagićevo pod tačkom 2. optužnice tereti za krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s članovima 29. i 54., a sve u vezi s članom 124. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optužena Milena Brkić u svojstvu jednog od osnivača –vlasnika i vršioca dužnosti direktora – odgovorne osobe bez ograničenja ovlaštenja u pravnom licu „Dobro Polje“, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, a Gavro Brkić, kao direktor pravnog lica „Dobro Polje“, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, u svojstvu osnivača i direktora bez ograničenja ovlaštenja i odgovorne osobe u pravnoj osobi „Dobro Polje“, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 10.000,00 KM.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved