Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:54 22.01.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Milan Trišić

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 13.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Milan Trišić, kojom se optuženi Milan Trišić tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) u vezi sa tačkom a), d), e), f), i) i k), u vezi sa članom 180. stav 1. i člana 29. i 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Milan Trišić u periodu od aprila do oktobra 1992. godine, na području opštine Bratunac, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i u okviru široko rasprostranjenog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a poslije Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva opštine Bratunac, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik Teritorijalne odbrane (TO) Bratunac, a kasnije Vojske Republike Srpske (VRS) Bratunačke brigade VP 7042, zajedno sa drugim pripadnicima TO, VRS, Stanice Javne bezbjednosti Bratunac (SJB Bratunac) i pripadnicima paravojnih jedinica, sa diskriminatornom namjerom, vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi na području sela Hranča i grada Bratunca i to lišenjem života, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, odvođenjem u logore suprotno osnovnim pravilima Međunarodnog prava, prisilnim nestankom, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljnih fizičkih ili psihičkih povreda ili narušavanja zdravlja, te uništenja privatne imovine velikih razmjera.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved