Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:20 18.06.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Mensur Tahirović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je 4.6.2021. godine potvrdio optužnicu u predmetu Mensur Tahirović i drugi koja optuženog Mensura Tahirovića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a pravnu osobu „Modatex“ d.o.o. Sarajevo za isto krivično djelo u vezi sa članom 124. stav 1. tačka c) KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Mensur Tahirović u svojstvu direktora i odgovorne osobe bez ograničenja za zastupanje pravne osobe „Modatex“ d.o.o. Sarajevo, u namjeri da umanji i izbjegne plaćanje poreza na dodanu vrijednost, obračunao i manje prijavio izlazni PDV u 2016. godini u ukupnom iznosu od 72.218,00KM, te je za navedeni iznos oštetio budžet Bosne i Hercegovine. Optužena pravna osoba „Modatex“ d.o.o. Sarajevo je u svojstvu pravne osobe raspolagala protupravnom ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 72.218,00KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario Mensur Tahirović, navedeno je u optužnici Tužilaštva BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved