Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:14 10.06.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Marko Koturić

Sud Bosne i Hercegovine je 1. 6. 2021. godine potvrdio optužnicu u predmetu Marko Koturić koja optuženog Marka Koturića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa stavom 1. i članom 54. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Marko Koturić u svojstvu osnivača - vlasnika i direktora – odgovorne osobe – osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica Mix d.o.o. Orašje bez ograničenja ovlaštenja upravljao inkriminisanim poslovanjem pravnog lica Mix d.o.o. Orašje u periodu april 2011 – decembar 2013. godine i izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved