Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:41 16.02.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Klement Barbić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. januara 2017. godine donio rješenje kojim su potvrđene sljedeće tačke optužnice:

Tačka 1. u odnosu na optužene Klementa Barbića, Valentina Barbića, Marinka Tuku, Dragana Kenjića i Nermina Šuvaliju;

Tačka 2. u odnosu na optužene Kelementa Barbića, Valentina Barbića i Adnana Hodžića;

Tačka 3. u odnosu na optužene Klementa Barbića, Valentina Barbića, Antu Nuića i Jasmina Ejuba;

Tačka 4. u odnosu na optužene Klementa Barbića, Valentina Barbića, Mirzu Čabaravdića, Emira Kazića, Branislava Đuričića, Hamdiju Sarčevića, Saladina Ribića, Predraga Vidića, Stjepana Boju, Drgana Kenjića i Orhan Bolobana. 

 

Dok su odbijene sljedeće tačke optužnice Tužilaštva BiH:

Tačka 1. u odnosu na optužene Antu Nuića i Jasmina Ejuba, te osumnjičenog Nebojšu Janjića,

Tačka 3. u odnosu na optuženog Adnana Hodžića, 

Tačka 4. u odnosu na osumnjičenog Eniza Kazića. 

 

Optužnica tereti Klementa Barbića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima: porezna utaja ili prevara, zlooupotreba osiguranja, obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, prevara, lažno prijavljivanje i krivotvorenje isprave; Valentina Barbića za  krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima: porezna utaja ili prevara, zlooupotreba osiguranja, obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, prevara, lažno prijavljivanje i krivotvorenje isprave; Dragana Kenjića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krivotvorenje isprave i lažno prijavljivanje; Nermina Šuvaliju za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krivotvorenje isprave i lažno prijavljivanje; Antu Nuića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima: krivotvorenje isprave, zloupotreba osiguranja i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti; Jasmina Ejuba za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krivotvorenje isprave i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti; Saldina Ribića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave; Nebojšu Janjića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima lažno prijavljivanje i obaman pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti; Branislava Đuričića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti; Marinka Tuku za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima: obmana pri dobijanju kredita ili durgih pogodnosti, porezna utaja i lažno prijavljivanje; Eniza Kazića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima obmana pri dobijanju kreidta ili drugih pogodnosti  i zloupotreba osiguranja; Emira Kazića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodonosti, zloupotreba osiguranja i krivotvorenje isprave; Stjepana Boju za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom lažno prijavljivanje; Hamdiju Šarčevića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti i krivotvorenje isprave; Mirzu Čabaravdića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima obmana pri dobijaju kredita ili drugih pogodnosti i krivotvorenje isprave; Predraga Vidića za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krvitvorenje isprave i obmana pri dobijanju kreidta ili drugih pogodnosti; Orhana Bolobana i Adnana Hodžića za krivično djelo nesavjestan rad u službi. 

 

 

 

 

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved