Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:28 21.05.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Ilija Krčmar i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 2.12.2020. godine, optužnicu u predmetu Ilija Krčmar i drugi koja optužene Iliju Krčmara, Boška Učanina, Svetislava Račića, Željka Bajića, Nikolu Ćuka, Nikolu Ćuka, Marinka Miljevića i Dragana Despota tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom a), a sve u vezi s članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da su optuženi u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, pripadnika policije i paravojnih formacija, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Ključ, znajući za takav napad te da njihove radnje čine dio tog napada, kao pripadnici voda Vojne policije 2. inžinjerijskog puka 2. Krajiškog korpusa VP 4630 Ključ, Vojske Republike Srpske, a potom Republike Srpske, izvršili progon bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi postupajući s diskriminatornom namjerom, suprotno pravilima međunarodnog prava i to ubistvima civila.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved