Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:39 10.06.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Goran Višković

Sud Bosne i Hercegovine je dana 24.5.2021. godine potvrdio uređenu optužnicu u predmetu Goran Višković koja optuženog Gorana Viškovića tereti da je počinio krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h), u vezi sa tačkama a), e), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa odredbom člana 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Goran Višković u periodu od aprila 1992. godine do kraja 1993. godine, na području općina Vlasenica i Milići, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva općina Vlasenica i Milići, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik vojne policije Vojske Republike Srpske – VP 7296 Milići, učestvovao u progonu civilnog nesrpskog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to: ubistvima, drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja i prisilnim nestankom osoba.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved