Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:02 13.08.2010

Potvrđena optužnica u predmetu Franc Kos i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 12. augusta 2010. godine optužnicu u predmetu Franc Kos i drugi, koja optužene Kos Franca, Kojić Stanka, Golijan Vlastimira i Goronja Zorana tereti za krivično djelo genocid.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Franc Kos, u svojstvu komandira 1. „bijeljinskog“ voda 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS, a preostala trojica optuženih, u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, učestvovali u strijeljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz zaštićene UN zone Srebrenica, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja, na ekonomiju- farmu Branjevo.

 

Optuženi su da su kao saizvršioci vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede, s ciljem potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved