Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

16:20 12.12.2007

Potvrđena optužnica u predmetu Enes Handžić i drugi

Sud BiH je 11. decembra 2007. godine potvrdio optužnicu koja tereti Enesa Handžića i Senada Dautovića za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Optužnica navodi da su optuženi u periodu od 18. jula 1993. godine do 19. marta 1994. godine, učestvovali u planiranju, pomaganju i pripremanju, zatim, zarobljavanju i protivpravnom odvođenju u logore hrvatskih civila. Enes Handžić je postupao u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost 307. brigade Armije BiH, a Senad Dautović u svojstvu komandanta objedinjene komande Armije BiH za grad Bugojno. Prema navodima optužnice zarobljeni civili držani su u zatvorenim i neuslovnim prostorijama u naselju Donjići, općina Bugojno, te u drugim objektima u Bugojnu, gdje su mučeni, ubijani i gdje se prema njima nečovječno i okrutno postupalo. Optuženi Handžić i Dautović, kao nadređene i odgovorne osobe nisu poduzeli nikakve mjere da spriječe činjenje navedenih krivičnih djela i kazne počinitelje istih.

Optužnica


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved