Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:45 06.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Dragan Mektić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 17.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Dragan Mektić i dr. koja optužene tereti da su počinili:

 

  • optuženi Dragan Mektić pod tačkama 1, 2, 3, 5, 6. (6.1. i 6.2.), 7, 8, (8.1. i 8.2.) i 9. krivično djelo u produženom trajanju zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH, a za tačke 2, 3, 5. i 6. (6.1 i 6.2) i u vezi sa članom 29. istog Zakona;
  • optuženi Igor Golijanin pod tačkama 5. i 6. (6.1. i 6.2.) krivično djelo u produženom trajanju zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona i u vezi sa članom 29. istog Zakona;
  • optuženi Samir Agić pod tačkama 2, 3, 4, 7, 8. (8.1. i 8.2.) i 9. krivično djelo u produženom trajanju zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona, a za tačke 2, 3, 7. i 8. (8.1. i 8.2.) i u vezi sa članom 29. istog Zakona;
  • optuženi Edin Garaplija pod tačkama 2, 3, 7, 8. (8.1. i 8.2.) i 9. krivično djelo u produženom trajanju zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi sa članom 31. istog Zakona.

 

U optužnici se navodi da su optuženi u okviru realizacije „Projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva između Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore“ kao odgovorna lica u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i odgovorno lice u pravnom licu Institut za zaštitu od požara i eksplozija – INZA d.o.o. Sarajevo, iskoristili svoj službeni položaj i ovlaštenja i time pribavili korist sebi i drugome, nanijeli štetu i teže povrijedili prava drugoga, svako od njih u okviru svojih ovlaštenja i to:

 

  • optuženi Dragan Mektić u svojstvu ministra sigurnosti BiH u Vijeću ministara BiH;

 

  • optuženi Igor Golijanin u svojstvu šefa kabineta ministra u Ministarstvu sigurnosti BiH;

 

  • optuženi Samir Agić u svojstvu pomoćnika ministra u Sektoru za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti BiH i člana Projektnog tima/odbora na „Projektu prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva između Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore“;

 

  • optuženi Edin Garaplija u svojstvu odgovornog lica i vlasnika Instituta za zaštitu od požara i eksplozija – INZA d.o.o, Sarajevo. Ovo pravno lice je bilo partner/koaplikant Ministarstva sigurnosti BiH i član projektnog tima/odbora na „Projektu prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva između Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore“.

 

Projekat u vrijednosti od 198.454,51 EUR, kojeg je finansirala Delegacija Evropske unije u BiH, realizovan je u periodu od 2015. do 2017. godine.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved