Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:57 17.12.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Avdija Ćenanović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 19.11.2020. godine optužnicu u predmetu Avdija Ćenanović i drugi koja optuženog Avdiju Ćenanovića tereti da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža tereti da je počinilo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1 i 2. KZ BiH, a sve u vezi s članovima 54, 124. i 125. KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Avdija Ćenanović u svojstvu direktora bez ograničenja ovlaštenja i odgovorne osobe u pravnoj osobi Sara Kompani d.o.o Ilidža izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM. Pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža je na taj način raspolagalo ostvarenom protivpravnom imovinskom koristi, navedeno je u optužnici.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved