Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:44 19.04.2017

Potvrđena optužnica u predmetu Anes Sadiković i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana 20. januara 2017. godine optužnicu koja optužene Anesa Sadikovića, Kasima Sadikovića, Fadilu Sadiković, Adisa Sadikovića, Ismeta Sadikovića, Jasmina Kasumovića, Damira Sadikovića, Hatu Bešlagić, Sabahudina Halilovića, pravno lice „Eko San“ Društvo za trgovinu, export-import i usluge d.o.o. Banja Luka i pravno lice „Janus“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Brčko Distrikt BiH tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja ili prevara i krivičnim djelom pranje novca, te pravna lica „SADIKOVIĆ TOURS“ Društvo za transport putnika, robe, turizam, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo i „Bosna Expres“dd Doboj Jug za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja ili prevara.

 

Optužnica navodi da su optuženi Anes i Kasim Sadiković organizovali i rukovodili grupom za organizirani kriminal, a ostali navedeni optuženi postali pripadnici te grupe, te su zajedničkim djelovanjem izbjegli da plate davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine nepružanjem zahtijevanih podataka ili pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, izvršivši nakon toga legalizaciju novca stečenog krivičnim djelom poreske utaje ili prevare, i tako pričinili materijalnu štetu po prihode Bosne i Hercegovine u iznosu od 8.156.731,00 KM. 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved