Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:11 20.05.2021

Potvrđena optužnica u predmetu Aldin Hodžić i dr.

Sud Bosne i Hercegovine je dana 5.5.2021. godine potvrdio optužnicu u predmetu Aldin Hodžić i drugi koja optuženog Aldina Hodžića tereti da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH, a pravna osoba „OXIS OIL” d.o.o. Gračanica krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 54. i članom 124. tačka c) KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Aldin Hodžić, kao direktor bez ograničenja ovlaštenja u pravnoj osobi „OXIS OIL“ d.o.o. Gračanica djelujući u ime za račun i u korist pravne osobe „OXIS OIL“ d.o.o. Gračanica, pružajući lažne podatke o stečenim oporezivim prihodima i drugim činjenicama od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, izbjegao plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu preko 200.000,00KM. Pravna osoba „OXIS OIL“ d.o.o. Gračanica raspolagala je protupravno ostvarenom imovinskom koristi, navedeno je u optužnici Tužilaštva BiH.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved