Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:23 14.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Aida Svraka i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 17.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Aida Svraka i dr. (S1 2 K 034398 19 Ko) koja optužene Aidu Svraka i pravno lice Elster Commerce d.o.o. Sarajevo tereti da su počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1., te u vezi sa članovima 54. i 124. KZ BiH. Optužnica je odbijena u odnosu na lice Senada Svraku.

 

U optužnici se navodi da su Senad Svraka, u formalnom svojstvu osnivača – vlasnika pravnog lica Elster Commerce d.o.o. Sarajevo i Aida Svraka u formalnom svojstvu odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje pravnog lica Elster Commerce d.o.o. Sarajevo bez ograničenja ovlaštenja u kojem je zaposlena na poslovima direktora, zajednički upravljali inkriminisanim poslovanjem pravnog lica Elster Commerce d.o.o. Sarajevo. U optužnici se dalje navodi da su u periodu od maja 2008. do aprila 2011. godine izbjegli platiti davanja propisana poreskim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.

 

Optužena pravna osoba Elster Commerce d.o.o. Sarajevo je kao pravna osoba raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 3.569.592,55 KM koju su u ime, za račun i u korist iste ostvarili Senad Svraka i Aida Svraka.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved