Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:39 17.02.2020

Potvrđena optužnica u predmetu Admir Rizvanović i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio, dana 17.1.2020. godine, optužnicu u predmetu Admir Rizvanović i dr., koja optužene Admira Rizvanović, Smajila Omerovića i Jasmina Huskanovića pod tačkom prvom tereti da su počinili krivično djelo zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) KZ BiH, u vezi sa članom 29. KZ BiH. Odbijena je tačka 2. optužnice u odnosu na Kemala Hindića, Martina Frančeševića, Ramiza Plajkića, Ivu Anđelinovića i Bahriju Fazlovića. Optužnica Tužilaštva BiH potvrđena je u odnosu na lica Admir Rizvanović, Smajil Omerović, Jasmin Husaković, Hazim Fazlović i Ramiz Plajić za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) i b) u vezi sa članom 180. stavovima 1. i 2. i članom 29. KZ BiH.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Admir Rizvanović, Smajil Omerović i Jasmin Huskanović kao pripadnici Interventne jedinice iz sastava 3. bataljona 108. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, zajedno sa Rašidom Gušom nečovječnim postupanjem mučili, nanoseći im snažne tjelesne patnje i ozljede na tijelu, nakon čega su ih upotrebom vatrenog oružja te odsjecanjem glava lišili života.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved