Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:14 17.06.2019

Posjeta studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Pitsburgu Sudu Bosne i Hercegovine

Sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Pitsburgu, Pensilvanija, SAD, Ariel Dickinson. U okviru programa “Učenje u inostranstvu” u toku školske 2019. godine, studentica prve godine studija Pravnog fakulteta, u junu boravi u Bosni i Hercegovini gdje izučava strukturu pravnog sistema u BIH, krivično pravo s naglaskom na predmete ratnog zločina i građanska prava u svjetlu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

 

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine studentica Ariel Dickinson imala je priliku razgovarati s predstavnicima Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom. Studentica Dickinson je iskazala interes postavljajući veliki broj pitanja o radu Suda BiH. Dickinson je, također, imala priliku pogledati snimak svjedočenja svjedoka s mjerama zaštite u jednom predmetu pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved