Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:44 22.07.2014

Polaznici programa Global Youth Connect posjetili Sud BiH

Grupa od 10 studenata – polaznika programa Global Youth Connect posjetila je dana 18. jula 2014.godine Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete je upoznavanje sa radom Suda Bosne i Hercegovine.

 

Kroz prezentacije predstavnika Pravnog odjeljenja i Odjeljenja za odnose s javnošću i saradnju sa zajednicom Suda Bosne i Hercegovine studenti su se upoznali sa strukturom, nadležnostima i radom Suda Bosne i Hercegovine, te postavljali brojna pitanja o radu Suda Bosne i Hercegovina, s posebnim osvrtom na rad Odjela I za ratne zločine. Studenti su, također, imali priliku pogledati snimak ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine.

 

Na kraju posjete studentima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved