Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:43 26.07.2017

Polaznici Međunarodne ljetne škole posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U organizaciji udruženja „Pravnik“ iz Sarajeva, Sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa od 27 studenata prava iz više zemalja koji borave u Sarajevu kao polaznici Međunarodne ljetne škole.

 

U prvom dijelu posjete, studenti su imali priliku pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosen i Hercegovine.

 

U razgovoru sa predstavnicima Suda, studenti su upoznati sa strukturom, nadležnostima i radom Suda BiH. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja o Sudu BiH, s posebnim osvrtom na Odjel za ratne zločine i Odjel za organizirani kriminal, te saradnju Suda sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved