Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:20 23.07.2014

Polaznici Međunarodne ljetne škole posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U organizaciji udruženja „Pravnik“ iz Sarajeva, Sud Bosne i Hercegovine danas je posjetila grupa od 30 postdiplomskih studenata prava iz više od 20 zemalja koji borave u Sarajevu kao polaznici 8. Međunarodne ljetne škole.

 

Studenti su u prvom dijelu posjete imali priliku pogledati snimak sa ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

U razgovoru sa sudijom Apelacionog odjeljenja Vukoje Dragomirom studenti su se upoznali sa strukturom, nadležnostima i radom Suda Bosne i Hercegovine. Studenti su iskazali veliki interes postavljajući brojna pitanja o Sudu Bosne i Hercegovina, s posebnim osvrtom na rad Odjela I za ratne zločine, rad međunarodnih sudija, te saradnju Suda Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

Studenti su podstaknuti da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

U prilogu fotografije posjete.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved