Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:48 19.02.2021

POČETAK VANJSKOG AUDIO-VIZUELNOG PRENOSA SUĐENJA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

S namjerom poboljšanja platforme Suda Bosne i Hercegovine za efikasnije informisanje javnosti o suđenjima u krivičnim predmetima pred Sudom, u cilju unapređenja saradnje sa zajednicom i jačanja transparentnosti rada, te imajući u vidu okolnosti izazvane globalnom pandemijom, Odjeljenje za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom Ureda registrara Suda Bosne i Hercegovine obavještava medije i javnost:

 

 

POČETAK VANJSKOG AUDIO-VIZUELNOG PRENOSA SUĐENJA U KRIVIČNIM POSTUPCIMA PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

 

Sud Bosne i Hercegovine počinje s primjenom vanjskog audio-vizuelnog prenosa suđenja u krivičnim postupcima. Prenos će se vršiti preko internet-mreže YouTube, odnosno preko posebno kreiranog i zaštićenog naloga za Sud Bosne i Hercegovine, koji će u skorije vrijeme biti dostupan na službenoj web-stranici Suda, o čemu će javnost biti posebno informisana.

 

Sud Bosne i Hercegovine će se koristiti vlastitim nalogom na internet-mreži pod nazivom „Sud Bosne i Hercegovine“. Pristup nalogu će se ostvarivati preko e-mail adrese korisnika s domenom @gmail.

 

Korisnici naloga Suda će biti novinari kojima se odobri prijava za korištenje naloga, službena lica u institucijama i organizacijama s kojima Sud ima sporazum o saradnji, službena lica u institucijama i organizacijama koja vrše monitoring suđenja, te druga lica, uz obrazložen zahtjev, pri čemu će novinari koji prate suđenja pred Sudom imati prioritet u obradi prijava za korištenje naloga Suda.

 

Novinari, koji prate suđenja pred Sudom Bosne i Hercegovine, imat će prioritet u obradi prijava za korištenje naloga, a prijava za akreditovanje podnosit će se na obrascu, uz potpisanu izjavu o korištenju te fotokopiju novinarske iskaznice. Prijava novinara bit će trajna i važit će do opoziva podnosioca ili ukidanja od strane Suda. Prijava službenih lica važit će za određeno ročište ili krivični predmet, dok će zahtjev drugih lica važiti isključivo za određeno ročište. Nakon odobrene prijave, svi su dužni izvršiti najavu za konkretan predmet i ročište do kraja radnog vremena dan prije dana suđenja, a izuzetno najave na dan suđenja mogu biti uzete u razmatranje.

 

Pozivamo zainteresovane da izvrše prijavu za akreditovanje za prvi ovakav prenos suđenja koji će se izvršiti 24. februara 2021. godine, u predmetu Novalić Fadil i dr, iz sudnice 6 u terminu od 10:30 do 12:00 sati. Naglašavamo da će se prenos suđenja u početnoj fazi vršiti samo iz jedne sudnice, a u dogledno vrijeme sistem će se razviti i u ostalim sudnicama za druge krivične predmete s povećanim interesom javnosti.

 

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja otvorena je službena adresa Odjeljenja pios@sudbih.gov.ba, na šta će biti odgovoreno u najkraćem roku, kako bi svi zainteresovani dobili potrebne upute za akreditaciju i najavu.

 

U prilogu dostavljamo Obrazac prijave sa izvodom Pravila korištenja, koji je dostupan i na službenoj web-stranici Suda www.sudbih.gov.ba u odjeljku Informacije za javnost.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved