Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:30 13.12.2010

Početak glavnog pretresa u predmetu Franc Kos i drugi

Početak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Franc Kos i drugi, zakazan je za 14. decembar 2010. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 6.

 

Optužnica tereti optužene Franca Kosa, Stanka Kojića, Vlastimira Golijana i Zorana Goronju za krivično djelo genocid.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Franc Kos, u svojstvu komandira 1. bijeljinskog voda 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS, a preostala trojica optuženih, u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, učestvovali u strijeljanju više od 800 muškaraca i dječaka Bošnjaka iz zaštićene UN zone Srebrenica, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja, na ekonomiju - farmu Branjevo. Optuženi su, kao saizvršioci, navodno vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede, radi potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.

 

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved