Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:00 02.09.2021

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Srećko Aćimović

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 16.8.2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Srećko Aćimović od 7.6.2021. godine, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH, dok je žalba branioca optuženog Srećka Aćimovića uvažena u pogledu odluke o kazni, te je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 020200 16 Kri od 16.10.2020. godine u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Aćimović za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi s članom 24. istog Zakona (pomaganje), za koje je tom presudom oglašen krivim, na osnovu navedene zakonske odredbe, te odredaba članova 33, 38. stav 1, član 41. stav 1. KZ SFRJ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena.

 

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom od 16.10.2020. godine optuženom Srećku Aćimoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved