Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:13 30.07.2021

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Radovan Paprica i drugi

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je, dana 12.7.2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Radovan Paprica i dr. od 8.6.2021. godine, kojom su odbijene kao neosnovane žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalba punomoćnika oštećene, dok su žalbe branilaca optuženih Radovana Paprice i Slavka Ognjenovića djelimično uvažene, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 033539 19 Kri od 3.12.2020. godine preinačena u pogledu odluke o krivičnopravnoj sankciji. Presuda je preinačena na način da su optuženi Radovan Paprica i Slavko Ognjenović, za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g), u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, na osnovu odredbi članova  39. i 42. stav 1. i 2., člana 48. stav 1. i 2.  i člana 49. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od po sedam (7) godina. U preostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.

 

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom od 3.12.2020. godine optuženima Radovanu Paprici i Slavku Ognjenoviću, izrekao kaznu zatvora u trajanju od po osam (8) godina.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved