Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:02 15.04.2021

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Mile Pažin i drugi

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je, dana 6. 4. 2021. godine, drugostepenu presudu u predmetu Mile Pažin i drugi, od 3. 3. 2021. godine, kojom je odbijena kao neosnovana žalba branitelja optuženog Mileta Pažina te je prvostepena presuda u osuđujućem dijelu potvrđena.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 18.9.2020. godine, optuženi Mile Pažin oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), te ga je krivično vijeće Suda BiH, primjenom članova 33, 38, 41. i 42. stav 2. i 43. stav 1. KZ SFRJ, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved