Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:49 08.04.2021

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Milan Špirić

Sud Bosne i Hercegovine je otpremio drugostepenu presudu u predmetu Milan Špirić od 22.02.2021. godine, kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine, branioca optuženog Milana Špirića, kao i optuženog lično, te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 13.10.2020. godine.

 

Prvostepenom presudom od 13.10.2020. godine optuženi Milan Špirić oglašen je krivim što je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a u vezi sa članom 29. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved