Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:11 04.03.2021

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Kenan Nikontović

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 23.2.2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Kenan Nikontović kojom je žalba branioca optuženog Kenana Nikontovića odbijena kao neosnovana, a potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 12.10.2020. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 12.10.2020. godine optuženi Kenan Nikontović je oglašen krivim što je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci te oduzeo imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog djela i to novčani iznos u visini od 20,00 EUR.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved