Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:11 24.06.2020

Optuženi Muharem Dunić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, izrekao je 23.6.2020. godine presudu u predmetu Muharem Dunić kojom je optuženi Muharem Dunić oglašen krivim što je počinio krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama iz člana 162b. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Muharemu Duniću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru i to od 19.12.2019. godine.

 

Optuženi Muharem Dunić kriv je što je u augustu 2014. godine stvorio plan, prikupio potrebne informacije, obezbijedio potrebna novčana sredstva i dogovorio s drugim licima da zajedno sa svojim porodicama otputuju u Siriju i pridruže se ISIL-u, tzv. Islamskoj državi na području Sirije i Iraka. Područje Austrije, gdje je boravio na privremenom radu, napustio je preko Međunarodnog aerodroma Beč, letom Beč-Istanbul, odakle je prešao tursko-sirijsku granicu i ušao u Siriju. Tokom boravka u Siriji optuženi Muharem Dunić je, kako se navodi u optužnici, za potrebe terorističke organizacije ISIL učestvovao u ratnim aktivnostima koja podrazumijevaju teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te zakona i običaja ratovanja. Tu je ostao do decembra 2019. godine kada se zajedno sa preostalim članovima ISIL-a u Siriji, nakon što su vojnički poraženi, predao kurdskim i savezničkim snagama na području Sirije, tačnije grada Baguza.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved