Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

07:58 22.08.2017

Oproštajna posjeta šefa Misije OSCE-a Sudu Bosne i Hercegovine

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec primio je 21. augusta 2017. godine  u oproštajnu posjetu ambasadora Jonathan-a Moore-a, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koji 1. septembra 2017. godine završava mandat u našoj zemlji.

 

Ambasador Moore iskazao je zahvalnost Sudu BiH na odličnoj dugogodišnjoj saradnji čija je bezrezervna podrška doprinijela ostvarenju mnogih projekata i ciljeva OSCE-a. Naglasio je i važnost transparentnosti Suda BiH koji je, poštujući mandat OSCE-a u Bosni i Hercegovini, uvijek otvoren za monitore Misije.

 

Tokom sastanka naglašena je potreba za nastavak reforme pravosudnog sistema BiH u skladu sa standardima Evropske unije. S tim u vezi ambasador Moore-e potvrdio je nastavak snažne podrške OSCE-a procesu jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

 

Na kraju sastanka predsjednik Suda BiH Ranko Debevec zahvalio je ambasadoru Jonathan-u Moore-u na kontinuiranoj podršci i poželio mu sreću u daljem profesionalnom radu.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved